absolwentW 1989 r. mieliśmy 700 tysięcy studentów. Dzisiaj to ponad 2 mln. Tylko w ramach programu Erasmus na studia zagraniczne wyjechało ich 100 tysięcy.

O jakości polskich studentów wymownie świadczą chociażby osiągnięcia młodych informatyków, regu­larnie wygrywających międzynarodowe konkursy. W badaniach PISA nasi 15-latkowie wypad­li świetnie. Według raportu „Krzywa nauczania” renomowanego Instytutu Pearsona (obejmującym 10- i 15-Iatków) w ciągu dwóch lat awansowaliśmy na dziesiąte miejsce w świecie i na piąte w Europie!

Chociaż zdarza nam się narzekać na poziom edukacji, międzynarodowe rankingi i zagraniczni eksperci przyznają jej wysoką ocenę. Podkreśla się walory nowoczesnej podstawy programowej w szkołach podstawowych i dobrą pracę w przed­szkolach.

Uczelnie i szkoły, dzięki nowym funduszom finansowania takim jak fundusze europejskie, wzbogaciły się o nowe budynki z profesjonalnym zapleczem.