Adonis1

Są to drzewa lub krzewy o pięknych kwiatach. Do rodzaju Hibiscus należy około 200 gatunków, których ojczyzną są kraje zwrotnikowe i podzwrotnikowe. Jako ozdobna roślina pokojowa uprawiany jest głównie hibiskus róża chiriska (H. rosa-sinensis L.), pochodzący z Indii i Chin. Jego kwiaty osiągają średnicę 10, 15 cm i mają najróżniejsze barwy. Rośliny przesadza się w marcu. Na wiosnę przycina się starsze rośliny, aby wydały nowe pędy, które kwitną obficie. / usuniętych pędów sporządza się sadzonki wierzchołkowe długości 8 cm, a pozostałą część tnie się na kawałki o dwóch liściach. Wszystkie sadzonki sadzi się do misek z piaskiem i przykrywa słoikiem. Jeśli chce się uzyskać tylko kilka nowych roślin, stosuje się metodę odkładów powietrznych. Sadzonki ukorzeniają się po upływie trzech tygodni. Wówczas sadzi się je do doniczek 8-ccntymetrowych napełnionych mieszanką ziemi liściowej, ziemi darniowej i piasku (4:2:1) i ustawia w ciepłym miejscu przy oknie. Później przesadza się rośliny do doniczek 11 —12-centymetrowych i umieszcza na pełnym słoricu. W lecie podlewa się obficie i zasila regularnie roztworem nawozów. Młode rośliny otrzymane z sadzonko­wania wiosennego zakwitają już w lipcu. Kwiaty rozwijają się kolejno. Na okres zimowy ustawia się rośliny przy oknie, w pokoju o temperaturze •2—15 °C. i podlewa umiarkowanie. Kwiaty hibiskusa nie ustępują urodą storczykom.

11753-hibiskus_fot._BKH

3148805.hibiscus.4

3149105.hibiscus.10.low_.uw_