Przykładem przełamania stereotypu męskości są monodramy zaproponowane przez operatora telefonii komórkowej Plus. Pojawia się w nich wciąż ten sam bohater, który nosi okulary i ubiera się w pastelowe stroje. Mówi ciepło, spokojnie, często ścisza głos. Można odnieść wrażenie, że mężczyzna niczego nie reklamuje, a jedynie dzieli się wewnętrzną harmonią, płynącą z rodzinnych i przyjacielskich więzi (pokazuje zdjęcia najbliższych, opowiada o nich). Reklamy Plusa mogą być rozpatrywane w kategoriach dekonstrukcji tradycyjnego modelu męskości. Mężczyzna występujący w tych filmach jest przeciwieństwem mężczyzn pojawiających się w wielu innych reklamach, które eksponują męską dominację i władzę. Posiada cechy, które tradycyjnie łączone są z kobiecością, a nie męskością, takie jak: wrażliwość, łagodność, marzycielstwo. Mężczyzna ten jest przykładem jednostki androgynicznej.

0002A7W0D978ME7T-C122-F4

Jak już zostało powiedziane, filmy reklamowe prezentujące mężczyzn zajmujących się pracami domowymi mają charakter parodystyczny, sugerują, że są to czynności nie dość poważne dla tej płci. Jednak występuje grupa zaprzyjaźnionych i dobrze bawiących się mężczyzn. Natomiast zaprzyjaźnione kobiety wspólnie przygotowują posiłki bądź polecają sobie nowo odkryte środki czystości.

8395275-mezczyzna-w-domu-900-676

Stereotypowe postrzeganie pici w przekazie reklamowym rozciąga się również na dzieci. Chłopiec należy do świata ojca, podczas gdy córki współpracują z matkami. Można powiedzieć, że tym sposobem reklama wpisuje się w system socjalizacji w kierunku przejęcia tradycyjnych ról płciowych: dziewczynki przygotowuje się do pełnienia roli matki i żony, chłopców odcina się od świata matek, ponieważ będą – podobnie jak ich ojcowie – zajmować się „ważniejszymi” sprawami w sferze publicznej.


Warto sprawdzić kafle łazienkowe querida/querido