shutterstock_261566507

Kości znacznie różnią się od kamiennych kolumn lub stalowych słupów podporowych. Te bowiem są statyczne i nie zmieniają się. Kości są two­rami dynamicznymi, wciąż zmieniającymi się w związku z różnymi si­łami na nie działającymi. Osteoklasty w kościach ciągle niszczą stare komórki, podczas gdy osteoblasty wciąż tworzą nowe. Pod tym wzglę­dem kości bardziej przypominają mięśnie, rozrastające się i nabierające więcej siły podczas ciężkiej pracy. Właściwie ludzie otyli na ogół mają silne kości, by mogły unosić znaczny ciężar. (Niemniej jednak tycie w celu wzmocnienia kości nie jest w żadnym wypadku zalecane).

Lata badań pozwoliły na potwierdzenie tezy, że regularne ćwiczenia zwiększają gęstość kości, czyniąc je tym samym silniejszymi. Jednak nie wszystkie ćwiczenia działają w taki sposób. Dwa rodzaje gimnasty­ki poprawiającej siłę i budowę kości to ćwiczenia obciążeniowe oraz trening siłowy.

Ćwiczenia obciążeniowe są ściśle związane z siłą grawitacji. Ozna­cza to tyle, że kości utrzymują ciało w trakcie ruchów przeciwko sile grawitacyjnej. Przykładem takich ćwiczeń dla stóp, nóg i bioder jest chodzenie. Oddziaływanie grawitacji ma mniejsze znaczenie podczas ćwiczeń górnych części ciała. Na przykład szyja nosi jedynie ciężar głowy, ale lędźwiowa cześć kręgosłupa utrzymuje już masę głowy, ra­mion i tułowia. Stopy zaś muszą utrzymywać ciężar całego ciała. Ogól­nie ćwiczenia obciążeniowe lepiej działają na niższe partie ciała. (Nie można jednak powiedzieć, że wykonywanie ćwiczeń obciążeniowych górnych partii jest bezsensowne).

Drugim rodzajem ćwiczeń wpływających na poprawę budowy kości jest trening siłowy. Nazywana też treningiem wytrzymałościowym, te­go rodzaju gimnastyka polega na wielokrotnym podnoszeniu lub prze­suwaniu ciężaru, aż do maksymalnego zmęczenia mięśni (do 15 powtó­rzeń). Podnoszenie hantli, używanie maszyn, atlasów czy chociażby siłę, nie trzeba od razu podnosić setek kilogramów. Dla wielu początko­we obciążenia to 2,5 do 5 kilogramów. W gimnastyce siłowej bardzo ważne jest dokładne wykonywanie określonych ruchów Jeśli liczba wykonywanych powtórzeń (kolejnych podniesień obcią­żenia) jest ograniczona do 15 lub mniej, ćwiczenie jest siłowe. Jeśli jest to więcej niż 15 powtórzeń w serii, ćwiczenie zwiększa wytrzymałość mięśni. Tego rodzaju gimnastyka ma swoje zalety. jednak nie poprawia w znaczny sposób gęstości i siły mięśni i kości. Jeśli chce się poprawić swoją siłę i zauważy się, że w danym ćwiczeniu można bez większych problemów zrobić więcej niż 15 powtórzeń, warto po prostu zwiększyć obciążenie.