Zaproponowany w dalszej części opracowania trening holistyczny (jako przykład speoiicznego-sportowego stylu życia), podobnie jak sport profesjonalny, sport dla wszysbadi Inb nich olimpijski jest przykładem działania, które podejmuje wyzwania aoycywiłzzacyine w znaczeniu „antystatyczne” stając się apoteozą ruchu, czynu bezpośredniego, sprawności ciała i ducha, zdrowia, a więc wsłuchania się w potrzeby całej natury człowieka, a nie tylko jej wąsko pragmatycznej części, przydatnej obecnemu etapowi rozwoju ekonomicznego i organizacyjnego społeczeństw (Lipiec 2000).

Termin „holizm” (gr. holos-caty) sugeruje, aby rozpatrywane zagadnienia ujmować całościowo i organicznie (Szyszko-Bohusz 1989). Trening holistyczny dotyczył więc będzie rozwoju i odnowy całego człowieka, uwzględniając wszelkie oddziałujące na niego czynniki zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, czyli obejmuje swoim zasięgiem uwarunkowania genetyczne i środowiskowe, ale także własną, kompleksową aktywność człowieka.


Zobacz nowoczesne płytki do łazienki zonda