id_1728_1435943802_484x252

Na rynku amerykańskim są dostępne suplementy zawierające glukozaminę w trzech postaciach: chlorowodorku, N-acetylu i siarczanu. Te związki są dołączone do cząsteczek glukozaminy, by zapewnić jej strukturze stabilność – jako proszek. Nie można kupić po prostu czy­stej glukozaminy – to zrozumiałe, ponieważ wolne cząsteczki tego związku są bardzo niestabilne, szybko tracąc aktywność lub po prostu wiążąc się z innymi cząsteczkami chemicznymi.

Dopuszczoną do obrotu w Europie (jako lek) i używaną w większo­ści badań (około 75 procent) postacią glukozaminy jest jej siarczan. Wiele badań podstawowych oraz na zwierzętach przeprowadzono na chlorowodorku glukozaminy, również znanym ze swojej aktywności. Dotychczas nie porównywano jednak działania chlorowodorku gluko­zaminy i jej siarczanu. Równowartość tych związków potwierdzono wynikami innych badań. Znaleziono też dowody sugerujące, że siarka obecna w siarczanie glukozaminy ma odrębny, dobry wpływ na stawy. Ze względu na to, że polecam chondroitynę w postaci siarczanu, uwa­żam, iż można przyjmować oba te suplementy w takiej samej postaci — w ten sposób uzupełniając w organizmie również braki siarki.

Niestety, w wielu komercyjnych produktach teoretycznie zawierają­cych siarczan glukozaminy związek ten nie jest dokładnie zgodny ze stosowanym w badaniach klinicznych. Co ważniejsze, jak to opisano w rozdziale 6, wiele produktów na dzisiejszym rynku (prawdopodob­nie około 80 procent) zawiera niewystarczającą ilość chlorowodorku lub siarczanu glukozaminy.

Wiadomo na pewno, że glukozamina w postaci N-acetylu nie jest skuteczna w pobudzaniu chondrocytów do wytwarzania proteoglikanów. Dlatego więc takiego produktu należy unikać. Kupujący powin­ni również wystrzegać się tego, co zawiera tak zwany kompleks gluko­zaminy. Producenci niekiedy mieszają ze sobą różne postacie glukozaminy, mając nadzieję, że w ten sposób zachęcą więcej kupują­cych. Zwykle jednak okazuje się, że ogólna dawka glukozaminy w pre­paracie jest zdecydowanie zbyt mała, by w ogóle zadziałać. Dodanie do preparatu glukozaminy w postaci N-acetylu może tak rozcieńczyć chlorowodorek i siarczan, że preparat całkowicie straci swoje działanie – chlorowodorku lub siarczanu. Wyniki nowszych badań mogą oczywiście spowodować zmianę tego zalecenia.